NAŠE USLUGE

Želja nam je ponuditi kvalitetnu i vrhunsku stomatološku uslugu, profesionalnu brigu o pacijentu te individualno prilagođenu terapiju našim pacijentima.

 

Epic X

 

Stomatološka ambulanta "Dolor Dent" uvijek prati svjetske trendove i trudi se da bude u korak sa vremenom i inovativnim tehnologijama. Najnoviji tehnološki dodatak naše ambulante je Biolase Epic X laser posljednje generacije.

Biolase Epic X diodni laser je novi inovativni uređaj koji ima novu softversku tehnologiju na tržištu. On nudi brz pristup, brzo izbjeljivanje i izuzetnu prilagodljivost zajedno sa svojim karakteristikama kao što su režim za terapiju bola, poboljšane postavke za veću udobnost pacijenta. Biolase Epic X je stvoren da bude najsvestraniji diodni laser na tržištu.

On ima široku lepezu indikacija za rad na mekim tkivima, a još jedna njegova prednost u odnosu na ostale lasere na tržištu je i sposobnost da u roku od dvije sekunde bude spreman za upotrebu. Osim toga, ovaj laser ima jedinstvenu mogucnost liječenja temporomandibularnog zgloba.

Karakteristike Biolase Epic X lasera:

 • Najbrže ordinacijsko izbeljivanje zuba
 • ComfortPulse™ tehnologija koja sprečava pregrijavanje – jedinstveno među laserima na tržištu.
 • Tretman temprormandibularnog zgloba i terapija bola – jedinstveno među laserima na tržištu
 • Novi diodni laser, EPIC X - BIOLASE, u svakodnevnoj upotrebi prilikom hirurških intervencija u: parodontološke, endodontske i estetske svrhe.

Terapijske indikacije:

 • Terapija oboljenja potpornih tkiva zuba,
 • Liječenje periimplantitisa,
 • Frenektomija i incizija bukalnih plika,
 • Nivelacija alveolarnog grebena,
 • Cirkumcizija sluzokože oko umnjaka ili neizniklih zuba,
 • Efikasno liječenje kanala korijena zuba,
 • Pretprotetska priprema desni,
 • Produženju kliničkih kruna zuba,
 • Desenzibilizacija bolnih ogoljenih vratova zuba,
 • Terapija bola viličnog zgloba i mišića,
 • Terapija afti, herpesa, lihen planusa i drugih bolnih iritacija oralne sluzokože,
 • Terapija žarenja i pečenja u ustima (stomatodinija i stomatopiroza),
 • Uklanjanje fibroma i papiloma u ustima.

 

Dječija i preventivna stomatologija

Dječija i preventivna stomatologija je veoma važna grana stomatologije koja se prije svega bavi higijenom i očuvanjem mliječnih zuba, od čega će kasnije direkno zavisiti kvalitet i jačina stalnih zuba. Dobra higijena, uz pravilnu ishranu su glavni preduslovi za sprečavanje pojave karijesa na zubima. Najčešći uzrok pojave karijesa je nedovoljna oralna higijena.

Zato treba voditi računa o izboru kvalitetnog pribora za održavanje higijene i njegu usta i zuba:
Četkice za zube,
Zubne paste,
Zubni konac,
Tečnosti za ispiranje usta i zuba.

U preventivne mjere zaštite zuba spadaju: fluorizacija zuba, zalivanje fisura i sanacija mliječnih i stalnih zuba.

FLUORIZACIJA
Fluor ima jako bitnu ulogu u prevenciji nastanka karijesa i poboljšanju čvrstine zuba.

Fluorizacija zuba je tretman koji kratko traje (na zube se nanosi pasta sa visokom koncentracijom fluora ) i preporučuje se četiri puta godišnje(sa svakim novim godišnjim dobom). Tretman je bezbolan što u mnogome pomaže da prve posjete stomatologu za dijete budu opuštajuće i da se razbije eventualni strah.

ZALIVANJE FISURA
Zalivanje fisura podrazumijeva popunjavanje fisura tečnim kompozitom sa fluorom kako bi se spriječilo zadržavanje plaka i nastanak karijesa. Djeca u šestoj godini dobijaju prvi stalni zub – šestice koje imaju veliku ulogu u okluziji gornje i donje vilice. To je period smjene zuba,kada higijena nije na baš zavidnom nivou,tako da zalivanje fisura stalnih zuba ima ključnu ulogu u njihovom očuvanju.

SANACIJA MLIJEČNIH I STALNIH ZUBA
Period nicanja mliječnih zuba je od šestog mjeseca života pa do navršene tri godine. Nedugo zatim,po završetku nicanja drugog mliječnog molara, dijete treba povesti u prvu posjetu stomatologu. Mliječne zube treba tretirati kao i stalne, da bi se spriječio prenos infekcije na klicu stalnog zuba i očuvao prostor za stalni zub.

 

Konzervativa

Zubni ispuni (plombe) spadaju u dio rekonstruktivnog tretmana koji je indikovan u slučaju manjih oštećenja ili fraktura zuba. Ukoliko su u pitanju oštećenja većih razmjera, moraju se riješiti nadoknadama koje se zovu protetske krune i koje mogu biti izrađene od različitih materijala. Kada govorimo o plombama, one takođe mogu biti izrađene od različitih materijala.Prije Vašeg tretmana, stomatolog će Vam objasniti koje su opcije na raspolaganju. Savremena stomatologija se bazira na principu minimalno invazivnih metoda koje podrazumijevaju da se čuva zubno tkivo što je više moguće, a ispuni koje danas koristimo pored funkcije, imaju i visoke estetske kvalitete.Takozvane "bijele plombe" su kompozitne plombe koje nam pružaju mogućnost rekonstruktivnog zahvata kojim se postižu karakteristike prirodnog zuba. U našoj ordinaciji koristimo materijale japanskog proizvođača "GC".

Kada je u pitanju izrada, razlikujemo dva osnovna tipa plombi: 

1.DIREKTNI ISPUNI -Nakon preparacije kaviteta stomatolog plasira zubni ispun i cijela procedura se završava u jednoj posjeti. Ovakvi ispuni se izrađuju od kompozita ili glasjonomera. 

2.INDIREKTNI ISPUNI - procedura izrade zahtjeva dvije ili više posjeta.U ovu grupu spadaju inleji, onleji, fasete. U prvoj posjeti stomatolog obrađuje (preparira) zub i uzima otisak zuba.Otisak se šalje u zubnu laboratoriju u kojoj se izrađuje nadoknada koja se sada u sledećoj posjeti cementira.Na ovaj nači izrađuju se nadoknade od keramike ili kompozita ojačanog keramikom.

 

Endodoncija

Endodoncija je stomatološka disciplina koja se bavi oboljenjima sadržaja kanala korijena zuba tj. zubne pulpe. Zubna pulpa može da oboli iz različitih razloga a jedan od njih je svakako zubni karijes. Kada bakterije i njihovi toksini prodru u komoru zuba dolazi do njene upale koja se naziva pulpitis. Daljim dejstvom bakterija i njihovih toksina dolazi do prekida snabdijevanja zuba krvlju i odumiranja sadržaja kanala korijena,a tada nastaje gangrena. Bakterije takodje mogu da preko vrha korijena zuba, apeksa, prodru u viličnu kost, a kao posljedica nastaje proces na vrhu korena. Endodoncija takođe podrazumijeva sanaciju oboljenja i povreda tzv. apeksnog parodoncijuma (vrh korijena zuba, periodontalni prostor regiona i kost regiona).

Bolesti zubne pulpe (lat. pulpa dentis) najčešće nastaju kao posljedica komplikacije karijesa tj. napredovanjem destrukcije tvrde zubne supstance (gleđi, dentina a rjeđe i cementa zuba) do zubne pulpe. Zubna pulpa regauje na pristiglu infekciju upalnim procesom što se manifestuje pojavom zubobolje. Rjeđe se upale zubne pulpe mogu javiti kao posljedica prodiranja bakterijskih toksina do zubne pulpe kroz dentinske kanaliće ili preko parodontalnog džepa do otvora na vrhu korijena zuba. Trauma je takođe čest uzrok povrede ili upale zubne pulpe. 

Liječenje zubne pulpe. Liječenje oboljenja zubne pulpe se mogu kretati u dva smjera. Jedan jeste sanacija oboljenja uz očuvanje zubne pulpe što se mahom postiže primjenom određenih medikamenata. Drugi smjer jeste sanacija oboljenja zubne pulpe i adekvatna obrada kanala korijena pulpe a nakon toga i punjenje (obturacijom) kanala korijena zuba gutaperkom i adekvatnim silerom.

 

Protetika

Zubna protetika (protetika zuba) se bavi nadoknađivanjem izgubljenih zuba i mekanih dijelova usne šupljine potpunim (totalnim) ili djelimičnim (parcijalnim) protezama, krunicama i mostovima. Ono što je bilo bitno u zubnoj protetici je pronaći materijal koji je sa jedne strane estetski prihvatljiv, a sa druge strane opet dovoljno otporan da izdrži sve sile koje se razvijaju prilikom žvakanja. Poslednjih nekoliko godina napravljena je istinska revolucija u stomatologiji sa novim materijalima. Osnovne karakteristike ovih materijala su prelamanje svjetlosti i transparencija koja je vrlo slična prirodnom zubu. Pored ovoga, ove materijale karakteriše i izuzetna mehanička otpornost koja je na nivou ranije korišćenog metala.

Krunice, metalokeramički mostovi i proteze, cad-cam, bezmetalna keramika. Krunice se izrađuju u slučajevima kad je u većoj mjeri oštećen prirodni zub (usljed karijesa, preloma, tj. onda kada plomba na taj zub više ne može da se uradi) ili iz estetskih razloga (nezadovoljavajuća boja, oblik ili blaga odstupanja u položaju zuba). Zub koji se nadograđuje potrebno je prethodno izbrusiti, kako bi se na njega mogla postaviti krunica. Ukoliko veći dio zuba nedostaje ili se želi postići ojačanje, radi se livena nadogradnja ili fiberglas kočić.

Nakon brušenja, uzima se otisak preostalog dijela zuba prema kome se krunica izrađuje u laboratoriji. U završnoj fazi, krunica se cementira na brušeni zub i njihovim spajanjem zub poprima potpuno prirodan izgled. Kod metalo-keramičkih mostova na metalnu podstrukturu se nanosi sloj keramike koja potpuno prekriva metal tako da se metal uopšte ne vidi u ustima. Na ovaj način je obezbijeđena izdržljivost koju daje metal, dok se istovremeno postiže odličan estetski efekat zahvaljujući keramici na površini. Osim visoke izdržljivosti i odlične estetike, ove nadoknade su i finansijski povoljne pa predstavljaju i češći izbor pacijenata. Nije bilo lako pronaći materijal koji je sa jedne strane estetski prihvatljiv, a sa druge strane opet dovoljno otporan da izdrži sve sile koje se razvijaju prilikom žvakanja. Cirkonijum-dioksid i Litijum-disilikat su materijali koji su poslednjih nekoliko godina napravili istinsku revoluciju u stomatologiji. Osnovne karakteristike ovih materijala su prelamanje svjetlosti i transparencija koja je vrlo slična prirodnom zubu. Pored ovoga, ove materijale karakteriše i izuzetna mehanička otpornost koja je na nivou ranije korištenog metala.

Proteze se dijele na totalne i parcijalne. Totalne proteze se izrađuju u slučaju potpune bezubosti, dok kod pacijenata koji su sačuvali manji broj zuba, rješenje predstavljaju parcijalne proteze. Parcijalne proteze se vezuju za preostale zube pomoću kukica ili atačmena (kopče ili drikeri), pri čemu parcijalna proteza može biti akrilatna ili skeletirana (poznata i pod nazivom vizil proteza). Parcijalna akrilatna proteza se izrađuje u potpunosti od materijala akrilata i vezuje se za ostale zube žičanim kukicama pa je kao takva manje izdržljiva od skeletirane. Zbog toga se danas rjeđe koristi, ali je njena prednost što je ekonomski pristupačnija. Parcijalna skeletirana (vizil) proteza je kvalitetnije rešenje jer osim veće izdržljivosti zbog metalnog skeleta, pacijentu pruža i veći komfor zbog manje površine dela proteze koji se naslanja na meka tkiva (nepce, podjezični predeo). Na taj način je smanjen osećaj stranog tela u ustima. Njena prednost je i vezivanje za prirodne preostale zube pomoću preciznije izrađenih livenih kukica što obezbeđuje znatno bolju stabilnost u ustima. Umesto kukica, kao još bolja veza sa susjednim zubima na skeletiranim protezama se mogu ugraditi i atečmeni.

Atečmeni čvrsto i stabilno drže protezu u ustima, a skriveni su u dijelu proteze koji nije vidljiv spolja. U tim situacijama na nosećim zubima se moraju izraditi namenske krune koje sa protezom se vezuju po principu ključa i brave. Francuska riječ "facette" konkretno znači "brušenjem uglačana površina na dragom kamenju ili staklu" U stomatologiji ima veoma slično značenje osim što se fasetiranje faseta ne vrši na dragom kamenju ili staklu već na zubima i dovodi do postizanja boljih estetskih rezultata kod pacijenata.
Bez obzira da li se radi o kompozitnim fasetama ili keramičkim, iziskuje brušenje prednje površine, obično frontalnih zuba sekutića. Time se uklanja tanak sloj gleđi za kompozitne fasete ili nešto deblji za keramičke. Zubne fasete, odnosno viniri predstavljaju najmanje invazivnu metodu za promjenu boje, oblika i položaja zuba. One omogućavaju da se maksimalno očuva zubna supstanca i da se uljepša osmjeh uz minimalno brušenje

 

Ortodoncija

Ortodoncija je specijalistička oblast dentalne medicine-stomatologije. Ona je fokusirana na dijagnostici i liječenju nepravilnosti zuba, vilica i viličnog zgloba. Poznavanje rasta i razvoja kostiju lica i zuba su preduslovi za rano otkrivanje i ispravljanje malformacija. Djeca i adolescenti čine najveću grupu pacijenata. Najranija početna procjena može biti kada su svi mliječni zubi nikli. U rjeđim slučajevima, ortodontski tretman je potreban u ovoj fazi. Kao opšte pravilo, idealan uzrast za prvi ortodontski pregled je oko sedme godine. U ovom stadijumu postoji znatno više znakova da li je rana ortodontska terapija potrebna ili ne.

Korišćenjem aktivnih pločastih, funkcionalnih i fiksnih ortodontskih aparata možemo uskladiti rast lica i mekih tkiva, obezbijediti prostor za smeštaj svih zuba i povećati stabilnost zagrižaja dovođenjem vilica i zuba u njihov optimalni položaj. Međutim, fiksni aparati nisu rezervisani samo za djecu i mlade. Sve češće, fiksne aparate nose pacijenti i u četvrtoj i petoj deceniji života. Uslovi za to su da se njihov problem može riješiti protezom, da im je potporni aparat zuba očuvan (što će procijeniti stomatolog) i da imaju dobru volju da nose fiksni aparat dovoljno dugo da bi se njihov problem riješio. Ono što svaki potencijalni ortodontski pacijent treba da zna, jeste pravilan dijagnostički postupak. Ispravljanjem zuba i međuviličnih odnosa smanjuje se rizik od pojave karijesa, parodontopatije, kao i oboljenja zgloba.

Takođe, ispravljanjem anomalija poboljšavaju se i liječe nepravilnosti u funkciji disanja, žvakanja, gutanja i govora. Pored toga, ortodoncijom se dobija lijep osmjeh i mladalački izgled koji utiče na samopouzdanje, a tretman je bezbolan i efikasan. Pravilan pregled podrazumijeva najprije prvi pregled koji obavlja stomatolog specijalista ortopedije vilica. Tada se upoznajemo sa vašim problemom, vašim željama i očekivanjima od terapije. Pregled podrazumijeva pregled stanja svih vaših zuba, analizu vašeg ortodontskog problema, analizu ortopana-rendgenskog snimka svih vaših zuba, analizu profilnog teleradiograma (snimka profila glave) i analizu studijskih modela.

Primjeri uspešnog lečenja pacijenata dr Vesne Ivanković, specijaliste ortopedije vilica:

 

Parodontologija

Predstavlja oblast stomatologije koja se bavi izučavanjem osobina potpornih tkiva zuba, kao i bolesti i stanja koja utiču na njih. Potporna tkiva se sastoje iz cementa (tvrda zubna struktura kojom je obložen korijen zuba), alveolarne kosti (koštana struktura u koju su usađeni zubi), periodoncijuma (vlakna orjentisana u različitim pravcima koja predstavljaju vezu između zuba i alveolarne kosti, oni amortizuju sile, prenose ih na kost i deluju stimulativno) i gingiva (desni koje oblažu koštane strukture).

Parodontopatija predstavlja hroničnu bolest koja nastaje kao posljedica prisustva mikroorganizama dentalnog plaka, koji isprva dovodi do gingivitisa, a sa sljedstvenim razvojem oboljenja i do parodontopatije. Kliničkoj slici oboljenja doprinose nepravilno i neredovno održavanje oralne higijene, kao i različite ortodontske nepravilnosti, loše protetske nadoknade, neadekvatne plombe, itd.  Osnovne intervencije koje se u stomatologiji sprovode za liječenje bolesti potpornog aparata zuba jesu: uklanjanje zubnog kamenca uz pomoć ručnih instrumenata (kireta) ili ultrazvučnog aparata, uklanjanje mekih naslaga air brush-om, četkicama, gumicama. Osim nabrojanih nehirurških metoda liječenja parodontopatije, danas se sa velikim uspjehom i predvidljivošću sprovode i hirurške metode liječenja, od kojih je najpoznatija režanj operacija i gingivektomija.

Briga o našim pacijentima

Uz našu stručnu pomoć i savjete, kao i redovne kontrole, zajedno ćemo doći do pozitivnih rezultata i vratiti vam osmijeh na lice. Brigu o Vašem lijepom i zdravom osmijehu prepustite prof. dr Verici Pavlić, specijalsti parodontologije i oralne medicine!

 

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promjena zuba, mekih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije. Oralna hirurgija je neretko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodoncije.

Među najčešće oralno-hirurške zahvate ubrajaju se:

 • vađenje zuba (ekstrakcija)
 • vađenje neizraslih i retiniranih umnjaka (alveotomija)
 • resekcija korijena zuba (apikotomija)
 • kortikotomija.

Sama riječ hirurgija najčešće izaziva mnoštvo negativnih osjećaja, prije svega nelagodu i strah. Ipak, kada je riječ o hirurškim zahvatima u stomatološkoj ordinaciji, treba naglasiti da se u današnje vrijeme većina tih zahvata obavlja u lokalnoj anesteziji. A, to znači potpuno bezbolno, posebno ako ste u rukama spretnog i iskusnog oralnog hirurga kao što je naš dr. Goran Arlov. specijalista oralne hirurgije. Ponosni smo da u našem timu takve zahvate izvodi jedan od najperspektivnijih stručnjaka u Republici Srpskoj na polju oralne hirurgije. Iako mlad po godinama, ima veliko iskustvo na ovom području. Svojim ljubaznim i smirenim pristupom, uvijek sa smiješkom na licu, umiriće svakog pacijenta prije zahvata. Kada ste u njegovim rukama, u najsigurnijim ste rukama!